Redaktion og kontakt

Arkivet redigeres af
Carsten Gorm
Jens V Høyer
Michael Karpova Christiansen – forretningsfører
Niels Bjerg Kristiansen

Fast tilknyttede “skanningsmænd”
Flemming Wraae
Daniel Smolarz
Martin Mohr
Michael Thygesen
Steen Otterstrøm

Redaktionen kan kontaktes på mail: arkivetforjernbaner@gmail.com